Rugăciune după Sfânta Spovedanie

22. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

23. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

24. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

25. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu.

26. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

27. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

28. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi.

29. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

30. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

31. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

32. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfînt nu-l lua de la mine.

33. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte.