DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI │ÎNTÂISTĂTĂTORUL EPARHIEI NOASTRE A SĂVÂRŞIT SFÂNTA LITURGHIE ȘI TAINA SFÂNTULUI BOTEZ ÎN BISERICA PAROHIEI NOASTRE

Astăzi, 11 februarie 2018, creştinii ortodocşi s-au aflat în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi sau a lăsatului sec de carne. Cu acest prilej, în noua biserică a Parohiei „Sf. Martiri Brâncoveni și Sf. Sofia” din municipiul Giurgiu, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prezenți, Chiriarhul nostru a explicat principalele învățături desprinse din pericopa evanghelică, subliniind faptul că înfricoşătoarea judecată reprezintă confruntarea istoriei şi a omului cu Dumnezeu, la sfârşitul veacurilor, când întreaga lume va fi adusă sub autoritatea lui Dumnezeu

Pentru unii, a continuat Preasfinţia Sa, judecata va fi un act de binecuvântare şi de mulţumire, iar pentru alţii va fi un act de osândă. Judecata este atributul lui Hristos, ca Judecător, care va judeca pe oameni şi faptele lor, răsplătind fiecăruia după felul faptelor săvârșite. Este necesar să întelegem că „toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de Judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău” (II Cor. 5,10).

Totodată, Preasfinţia Sa a îndemnat credincioşii să se roage mai mult, împletind rugăciunea cu fapta milostivă:

Ziua de astăzi ne aduce aminte de judecata finală la care vom lua parte cu toţii. Să-l rugăm pe Mântuitorul Hristos Dreptul Judecător, să aibă milă atunci, iar noi să ne străduim în toate zilele vieţii noastre să lucrăm la lumina poruncilor lui Dumnezeu, pentru ca să ne putem învrednici să dăm răspuns bun la Judecata Fiului Omului”.

În continuare, după Sfânta Liturghie, Întâistătătorul eparhiei noastre a oficiat slujba Tainei Sfântului Botez, pentru pruncul Ștefan, nepotul părintelui Gheorghe Ion, preot slujitor la Parohia Sf. Martiri Brâncoveni și Sf. Sofia.

La acest moment de aleasă bucurie, PS Ambrozie a ținut un cuvântul de folos duhovnicesc în care a explicat semnificația și conținutul profund a ceea ce se întâmplă în Taina Botezului.

La final, Preasfinţia Sa a adresat felicitări părinților micuțului creștin, oferindu-le mai multe daruri. Totodată, Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului a binecuvântat familia Joițoiu – Iliescu Valentin-Mirel și Ana Maria, naşii micuțului Ștefan, dăruindu-le câte o icoană a Maicii Domnului şi publicaţii apărute la Episcopia Giurgiului.

Credincioşii prezenţi au primit iconiţe, calendare şi ultimul număr al revistei „Familia Ortodoxă”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Acest articol a fost publicat în STIRI-ANUNTURI. Salvează legătura permanentă.