Bogdan Mihaescu

Duminica a V-a dupa Paste

Primul capitol al celei de-a patra Evanghelii îl înfăţişează pe Ioan Botezătorul botezând cu apă şi vestindu-L pe Hristos (Ioan 1, 26). Celor ce vin spre a se boteza şi fariseilor care întreabă despre Hristos Ioan le vorbeşte despre Cel Care va boteza cu Duh Sfânt (Ioan 1, 33). Ioan Botezătorul sugerează astfel o corespondenţă între apă şiDuhul Sfânt ce va fi stabilită printr-un eveniment pe care, deşi nu-1 relatează,Evanghelia de la Ioan îl aminteşte, şi anume Botezul lui Iisus. Fiul lui Dumnezeu intră în apă spre a se boteza, iar Duhul Sfânt se pogoară.

Semnificaţia acestui eveniment o exprimă Părintele Dumitru Stăniloae: „Fiul lui Dumnezeu întrupat, deşi n-avea nevoie de această renaştere prin Botez, căci era născut de la început din Duh, acceptă Botezul pentru noi oamenii, pentru a fi şi în această privinţă primul om care se botează din apă şi din Duh. Prin aceasta a unit Duhul din El în mod actual cu apa, ca sân şi susţinător al vieţii, de astă dată al vieţii nesupuse morţii, întrucât e deplin unit cu Duhul”.

Din acest „sân al vieţii” pe care îl reprezintă Sfântul Botez trebuie să se nască fiii împărăţiei lui Dumnezeu, aşa cum îi spune Mântuitorul lui Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).

Capitolul al doilea al Evangheliei de la Ioan descrie prima minune săvârşită de Domnul, aceea din Cana Galileii. Dacă la Botezul Său a sfinţit firea apei, acum Iisus schimbă această fire, transformând apa în vinşi vesteşte astfel preschimbarea acestuia în însuşi Sângele Său la Cina cea de Taină.

În capitolul următor Iisus apare împreunăcu ucenicii botezând în Iudeea (Ioan 3,22) deşi, cum menţionează Sfântul Evanghelist Ioan, „Iisus însuşi nu boteza, ci ucenicii Săi” (Ioan 4, 2). Hristos le iese astfel în întâmpinare celor care veneau să primeascăbotezul cu apă al pocăinţei, pentru ca aceştia, cunoscându-L, să poată primi şi botezul cu Duhul Sfânt atunci când Mângâietorul avea să se pogoare, dupăpreamărirea Fiului lui Dumnezeu (Ioan 7, 39).

Pagina 2 din 612345...Ultima »

Comentariile nu sunt permise.