Bogdan Mihaescu

Duminica Sf. Grigorie Palama

Este timpul cel mai mare vrăjmaş al nostru? Postul este ocazia noastră de a-1 birui, umplându-1 cu întovărăşirea noastră cu Hristos. Este gândirea noastră îngrădităde neputinţe trupeşti şi sufleteşti? Iată, Postul cel Mare este şansa de a birui prin dreapta credinţă orice strâmtorare. Sunt sufletul şi trupul nostru doi tovarăşi dezbinaţi din cauza tendinţelor contrare, care încetinesc avântul după Dumnezeu? Postul Paştilor şi Duminica Sfântului Grigorie Palama sunt prilejul reunirii lor prin credinţa că Dumnezeu S-a întrupat şi Şi-a arătat oamenilor slava, pentru a nu lăsa moartea să-i răpească iubirii Sale.

Este vremea să ne lipsim de hrana cea trecătoare, care îmbuibă şi creşte în noi patimile, de dragul hranei cereşti, care nutreşte virtuţile, curăţia, rugăciunea, dragostea de Dumnezeu şi de semeni. Pentru belşugul de har pe care Dumnezeu îl revarsă peste noi, putem spune că postul înseamnă saturare şi desfătare.

În cea de-a treia duminică a Postului Mare Biserica a rânduit închinarea Cinstiteişi de Viaţă Făcătoarei Cruci. Privind spre cel de-al treilea popas duhovnicesc de pe calea Sfântului şi Marelui Post, să luăm cu noi o stihiră care s-a citit în această săptămână: „Vremea postului este veselă. Pentru aceasta săturându-ne destul de curăţia cea luminată, de dragostea cea curată, de rugăciunea cea luminoasă şi de alte multe virtuţi, să strigăm luminat: Cruce a lui Hristos preasfântă, ceea ce ai odrăslit desfătarea vieţii, învredniceşte-ne pe toţi a ne închina ţie cu inimă curată, dându-ne iertare şi mare milă”.

sursa: www.episcopiagiurgiului.ro

Pagina 4 din 41234

Comentariile nu sunt permise.