COMUNICAT DE PRESA AL PROTOIERIEI GIURGIU

Publicat  Marți, 05 Februarie 2013

CIMITIRELE SUNT LOCURI DE RECULEGERE, NU PRILEJ DE DISPUTĂ

 

Ca urmare a prezentării în presa locală a noului Regulament de organizare şi funcţionare a cimitirelor, dezbătut în cadrul şedinţei Consiliului local al Primăriei Municipiului Giurgiu, din 31 ianuarie 2013, Protoieria Giurgiu precizează următoarele:

 

1.Biserica Ortodoxă Română a recunoscut şi va recunoaşte mereu autoritatea locală, respectând deciziile acesteia, câtă vreme ele nu atentează în nici un fel la învăţătura, morala şi la valorile creştine în general.

2.Biserica Ortodoxă, în virtutea autonomiei sale (cf. Art. 4,1-2, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române), decide asupra modului în care hotărârile luate de către autorităţile locale pot fi acceptate şi promovate sau nu.

3.Protoieria Giurgiu salută iniţiativa Consiliului local al Primăriei Municipiului Giurgiu de a întocmi un nou Regulament de Organizare şi funcţionare a cimitirelor ce ţin de Administraţia publică.

4.Includerea acestui regulament în categoria documentelor ce ţin de Întreţinerea peisagistică a spaţiilor verzi este forţată. Cimitirele fac corp distinct în cadrul domeniului public şi, prin urmare, trebuie să aibă un regim special.

5.Pentru o corectă implementare a acestui Regulament, Protoieria Giurgiu solicită ca, la redactarea lui să se ia în considerare şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor parohiale si manastiresti, in vigoare in B.O.R, dat fiind faptul ca majoritatea celor care solicita serviciile cimitirelor publice sunt de confesiune ortodoxă.

6.Protoieria Giurgiu recunoaste dreptul Primariei Municipiului Giurgiu de a organiza, potrivit legii 489/2006, un nou cimitir in orasul Giurgiu, insa nu poate admite organizarea acestuia in sistem privat. Potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Titlul “Organizarea si functionarea cimitirelor”, aprobat prin H.G. 955/2004 doar unităţile de cult au dreptul să asigure în regim privat „serviciile necesare colectivităţii locale”. Această hotărâre este susţinută şi de art. 4 al Ordinului nr. 261/1982 al Ministerului Sănătăţii, ordin care este în vigoare, şi prin care se stabileşte în mod evident dreptul exclusiv al administraţiilor publice şi al unuităţilor de cult de a administra cimitirele. Hotărârile legislative mai sus menţionate sunt reflectate şi in hotărârea Sf. Sinod al BOR nr. 943/2012.

7.Potrivit legislaţiei civile şi bisericeşti în vigoare, Protoieria Giurgiului nu poate accepta infiinţarea unui cimitir particular şi se va opune pe toate căile legale acestei iniţiative. De asemenea, trebuie menţionat că în conformitate cu legislaţia în vigoare, preoţii ortodocşi nu pot oficia slujba de înmormântare în aceste cimitire particulare.

8.În cadrul Serviciilor prestate de către Administraţia cimitirelor nu pot fi incluse rânduielile specifice tradiţiei ortodoxe legate de cultul morţilor: săvârşirea slujbei de înmormântare, tragerea clopotului, pomeni, tămâieri, etc. Acestea sunt acte liturgice care pot fi efectuate numai sub îndrumarea Bisericii, prin reprezentanţii săi, adică prin clerici.

9.Protoieria Giurgiu îşi exprimă speranţa că aceste inadvertenţe vor fi soluţionate şi, în acelaşi timp, îi îndeamnă pe toţi cei implicaţi în administraţia publică să vadă în Biserică un partener real şi nu un adversar în formularea şi promovarea unor hotărâri care să contribuie în mod real la bunăstarea populaţiei.

Protoieria Giurgiu

sursa: http://www.protoieriagiurgiu.ro

Acest articol a fost publicat în Anunturi, STIRI-ANUNTURI. Salvează legătura permanentă.