Calendar Creştin Ortodox 2018

IANUARIE (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
(Anul Nou)
2 M Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov
3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie

(Harţi)

4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria
5 V Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia
(Ajunul Bobotezei)

(Post negru)

6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 D †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului);
Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
10 M †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;

(Post)

11 J † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie
12 V Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia

(Post)

13 S Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
(Sâmbăta după Botezul Domnului)
14 D Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina
(Odovania Praznicului Botezului Domnului)
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși);
Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10
15 L Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 M Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria

(Dezlegare la ulei şi vin)

18 J †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 V Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

(Post)

20 S † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 D Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu);
Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei

(Post)

25 J †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului
26 V Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan

(Post)

27 S † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
(Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului);
Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
29 L Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 M Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena

(Harţi)

FEBRUARIE (28 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 J Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas
2 V (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil

(Harţi)

3 S Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4 D Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor);
Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2
5 L Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 M Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 M Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

(Post)

8 J Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9 V Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie
(Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)

(Post)

10 S †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
(Pomenirea morților – Moșii de iarnă)
11 D Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți);
Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3
12 L Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea

(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

13 M Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei

(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

14 M Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
(Zi aliturgică)

(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)(Dezlegare la peşte)

15 J Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria

(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

16 V Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
(Zi aliturgică)

(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)(Dezlegare la peşte)

17 S Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria

(Sambata Sfintilor Cuviosi)(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

18 D Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
(Lăsatul secului pentru Postul Mare)

(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai);
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4
19 L Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
(Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică)

(Numai seara, pâine şi apă)

20 M Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
(Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică)

(Numai seara, pâine şi apă)

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
(Canonul cel Mare, partea a III-a)

(Post)

22 J Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu
(Canonul cel Mare, partea a IV-a)

(Post)

23 V † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia

(Post)

24 S †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului
(Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morților)

(Dezlegare la ulei şi vin)

25 D Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei);
Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5
26 L Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor

(Post)

27 M Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu

(Post)

28 M †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie

(Post)

MARTIE (31 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 J Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie

(Post)

2 V Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor

(Post)

3 S Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
(Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților)

(Dezlegare la ulei şi vin)

4 D Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
5 L Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul

(Post)

6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci

(Post)

7 M Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie

(Post)

8 J Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie

(Post)

9 V †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian

(Dezlegare la ulei şi vin)

10 S Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie
(Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților)

(Dezlegare la ulei şi vin)

11 D Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci);
Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
12 L Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog

(Post)

13 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia

(Post)

14 M Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna

(Post)

15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau

(Post)

16 V Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos

(Post)

17 S Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful
(Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților)

(Dezlegare la ulei şi vin)

18 D Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic);
Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
19 L Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul

(Post)

20 M Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul

(Post)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion
(Denia Canonului cel Mare)

(Post)

22 J Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian

(Dezlegare la ulei şi vin)

23 V Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
(Denia Acatistului Bunei Vestiri)

(Post)

24 S Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon
(Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morților)

(Dezlegare la ulei şi vin)

25 D (†) Buna Vestire (Blagoveştenia)

(Dezlegare la peşte)

Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca);
Ap. Evrei II, 11-18; Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Luca
I, 24-38; Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
26 L Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia
(Odovania Praznicului Bunei Vestiri)

(Post)

27 M Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor

(Post)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni

(Post)

29 J Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie

(Post)

30 V Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula

(Post)

31 S Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac.
(Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților)

(Dezlegare la ulei şi vin)

APRILIE (30 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 D Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie
(Denia Sf. și Marii Luni)

(Dezlegare la peşte)

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post – a Floriilor);
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
2 L Sf. și Marea Luni; Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie
(Denia Sf. și Marii Marți)

(Numai seara, pâine şi apă)

3 M Sf. și Marea Marți; Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor
(Denia Sf. și Marii Miercuri)

(Numai seara, pâine şi apă)

4 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful
(Denia Sf. și Marii Joi)

(Numai seara, pâine şi apă)

5 J Sf. și Marea Joi; Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod
(Pomenirea morților – Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri)

(Dezlegare la ulei şi vin)

6 V Sf. și Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida
(Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică)

(Post negru)

7 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac.

(Post negru)

8 D
(Vecernia Învierii)
(†) Învierea Domnului (Sf. Paști);
Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
9 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim.
10 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima
11 M †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina

(Harţi)

12 J †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza
13 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul

(Harţi)

14 S †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida
15 D Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma);
Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
16 L Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia
17 M Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei
18 M Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina

(Dezlegare la peşte)

19 J Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie
20 V †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu

(Dezlegare la peşte)

21 S Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga
22 D Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor);
Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
23 L †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie
24 M †)
Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr.
Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi
Valentin din Durostorum;
Sf. Cuv. Elisabeta
25 M Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

(Dezlegare la peşte)

26 J Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
27 V Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon

(Dezlegare la peşte)

28 S Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
29 D Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda);
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
30 L Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei

MAI (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1 M Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora
2 M Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului
(Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului)

(Dezlegare la peşte)

3 J †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie
4 V Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor

(Dezlegare la peşte)

5 S Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6 D Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii);
Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
7 L Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 M †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia
9 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor

(Dezlegare la peşte)

10 J Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11 V Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor

(Dezlegare la peşte)

12 S †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 D Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere);
Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
14 L Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15 M Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru

(Dezlegare la peşte)

17 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor
18 V Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare

(Dezlegare la peşte)

19 S Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 D Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic);
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
21 L †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22 M Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa
23 M Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa

(Dezlegare la peşte)

24 J Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin

(Dezlegare la peşte)

26 S Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
(Pomenirea morților – Moșii de vară)
27 D
(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile);
Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
28 L (†) Sf. Treime
29 M Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru
30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 J Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

IUNIE (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore

1 V Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
(Harţi)
2 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3 D Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
(Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților);
Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
4 L †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
(Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel)

(Dezlegare la peşte)

5 M Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid

(Dezlegare la ulei şi vin)

6 M Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria

(Post)

7 J Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim

(Dezlegare la ulei şi vin)

8 V Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat

(Post)

9 S Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata

(Dezlegare la peşte)

10 D Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina

(Dezlegare la peşte)

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli);
Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
11 L Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii

(Dezlegare la peşte)

12 M Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul

(Dezlegare la ulei şi vin)

13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru

(Post)

14 J Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita

(Dezlegare la ulei şi vin)

15 V Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin

(Post)

16 S Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu

(Dezlegare la peşte)

17 D Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail

(Dezlegare la peşte)

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
18 L Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm

(Post)

19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare

(Dezlegare la peşte)

20 M Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului

(Post)

21 J Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie

(Dezlegare la ulei şi vin)

22 V †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction

(Dezlegare la peşte)

23 S Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.

(Dezlegare la peşte)

24 D (†)
Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana;
Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana

(Dezlegare la peşte)

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului);
Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Romani VI, 18-23; Ev. Luca I,
1-25; 57-68; 76; 80; Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
25 L Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie

(Post)

26 M Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei

(Dezlegare la ulei şi vin)

27 M Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa

(Post)

28 J Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia

(Dezlegare la ulei şi vin)

29 V (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel

(Dezlegare la peşte)

30 S † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

IULIE (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1 D †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei);
Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
2 L † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului
4 M Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta

(Post)

5 J † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6 V Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei

(Post)

7 S Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8 D Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
9 L Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
11 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra

(Post)

12 J †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul
13 V Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara

(Post)

14 S Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 D Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum);
Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
16 L Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
18 M †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina

(Post)

19 J Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20 V †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

(Dezlegare la ulei şi vin)

21 S Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22 D Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
Duminica a VIII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Înmulțirea pâinilor);
Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
23 L Aducerea
Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei;
Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 M
Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii
Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia


(Post)

26 J †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
27 V †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza

(Dezlegare la ulei şi vin)

28 S Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 D Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii);
Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
30 L Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea
(Lasatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

AUGUST (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei

(Dezlegare la ulei şi vin)

2 J Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare

(Post)

3 V Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic

(Post)

4 S Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia

(Dezlegare la ulei şi vin)

5 D Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului);
Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
6 L (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia)

(Dezlegare la peşte)

7 M †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa

(Post)

8 M Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei

(Post)

9 J † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin

(Post)

10 V Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit

(Post)

11 S †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid.

(Dezlegare la ulei şi vin)

12 D Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv);
Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
13 L Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei
(Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului)

(Post)

14 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia
(Prohodul Maicii Domnului)

(Post)

15 M (†) Adormirea Maicii Domnului

(Dezlegare la peşte)

16 J Sf. Mahramă a Domnului; †)
Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la
Văratec

17 V Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs

(Post)

18 S Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 D Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat);
Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
20 L Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 M Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian

(Post)

23 J Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum
(Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 V Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation

(Post)

25 S Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 D Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi);
Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2
27 L Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 M Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel
29 M †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora

(Dezlegare la ulei şi vin)

30 J †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
31 V Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

(Post)

SEPTEMBRIE (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 S †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol
(Începutul anului bisericesc)
2 D Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat);
Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 5, voscr. 3
3 L Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 M Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 M Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban

(Post)

6 J Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
7 V Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

(Post)

8 S (†) Naşterea Maicii Domnului
(Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
9 D Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 6, voscr. 4
10 L Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
12 M Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul
(Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)

(Post)

13 J Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian
14 V (†) Înălţarea Sf. Cruci

(Dezlegare la ulei şi vin)

15 S †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
(Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
16 D Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos);
Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 5
17 L Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 M Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

(Post)

20 J Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist
21 V Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona
(Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)

(Post)

22 S †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23 D † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată);
Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 8, voscr. 6
24 L Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 M Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 M †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

(Dezlegare la ulei şi vin)

27 J †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
28 V † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh

(Post)

29 S Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 D Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor);
Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 1, voscr. 7

OCTOMBRIE (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 L †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2 M Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist

(Post)

4 J Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
5 V Sf. Mc. Haritina şi Mamelta

(Post)

6 S † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 D † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8
8 L Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 M † Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia
10 M Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.

(Post)

11 J Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
12 V Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei

(Post)

13 S † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
14 D †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului);
Ap. I Corinteni IX, 2-12; II Timotei III, 10-15; Galateni II, 16-20;
Tit III, 8-15; Ev. Luca VII, 36-50; Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13;
glas 3, voscr. 9
15 L Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin
17 M Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul

(Post)

18 J † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 V Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila

(Post)

20 S Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 D †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor);
Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 4, voscr. 10
22 L Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 M † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
24 M Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin

(Post)

25 J Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
26 V †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir

(Dezlegare la ulei şi vin)

27 S †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28 D †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);
Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11
29 L Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30 M Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
31 M Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

(Post)

NOIEMBRIE (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 J Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
2 V Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist

(Post)

3 S Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 D Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 6, voscr. 1
5 L Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6 M Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison

(Post)

8 J †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 V Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina

(Post)

10 S Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11 D Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv);
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2
12 L †)
Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu,
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu;
Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
14 M † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului

(Dezlegare la ulei şi vin)

15 J †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv

(Dezlegare la ulei şi vin)

16 V † Sf. Ap. şi Ev. Matei

(Post)

17 S Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul

(Dezlegare la ulei şi vin)

18 D Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac.

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina);
Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 8, voscr. 3
19 L Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam

(Post)

20 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului

(Dezlegare la ulei şi vin)

21 M (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)

(Dezlegare la peşte)

22 J Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia

(Dezlegare la ulei şi vin)

23 V †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor

(Dezlegare la ulei şi vin)

24 S Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei

(Dezlegare la peşte)

25 D †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie
(Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului)

(Dezlegare la peşte)

Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor);
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 1, voscr. 4
26 L Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul

(Post)

27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie

(Dezlegare la ulei şi vin)

28 M Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh

(Post)

29 J Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun

(Dezlegare la ulei şi vin)

30 V †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei

(Dezlegare la peşte)

DECEMBRIE (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore
1 S Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul
(Ziua Naţională a României)

(Dezlegare la peşte)

2 D Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului

(Dezlegare la peşte)

Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon);
Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 2, voscr. 5
3 L †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei

(Dezlegare la peşte)

4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin

(Dezlegare la peşte)

5 M †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul

(Dezlegare la ulei şi vin)

6 J †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei

(Dezlegare la peşte)

7 V †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului

(Dezlegare la ulei şi vin)

8 S Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor

(Dezlegare la peşte)

9 D † Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel

(Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove);
Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 3, voscr. 6
10 L Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf

(Post)

11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou

(Dezlegare la ulei şi vin)

12 M †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului

(Dezlegare la ulei şi vin)

13 J †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara

(Dezlegare la peşte)

14 V Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie

(Post)

15 S † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana

(Dezlegare la peşte)

16 D Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana

(Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină);
Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 4, voscr. 7
17 L Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail

(Post)

18 M †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului

(Dezlegare la peşte)

19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia

(Post)

20 J Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei

(Dezlegare la ulei şi vin)

21 V Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle

(Post)

22 S †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota
(Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului)

(Dezlegare la ulei şi vin)

23 D Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum

(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului);
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 5, voscr. 8
24 L Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia
(Ajunul Crăciunului)

(Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)

25 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
26 M A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei

(Harţi)

27 J A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul
28 V Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul

(Harţi)

29 S Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
(Sâmbăta după Nașterea Domnului)
30 D Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului);
Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 6, voscr. 9
31 L Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes
(Odovania Praznicului Naşterii Domnului)
Pagina 1 din 11

Comentariile nu sunt permise.