Bogdan Mihaescu

PREASFINŢITUL PĂRINTE EPISCOP AMBROZIE A ANIVERSAT 17 ANI DE ARHIERIE ÎN MIJLOCUL CREDINCIOŞILOR PAROHIEI „SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI ȘI SF. SOFIA” DIN MUNICIPIUL GIURGIU

Astăzi, 15 octombrie 2017, în Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic), Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a aniversat 17 ani de Arhierie.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa și-a sărbătorit hirotonia întru episcop în mijlocul credincioşilor Parohiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni și Sf. Sofia” din municipiul Giurgiu, unde a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte vicarul eparhial, exarhul mănăstirilor, părinţi consilieri și inspectori de la centrul eparhial, părinţii protopopi, precum şi alți preoți din cuprinsul Episcopiei Giurgiului.

În cuvântul de învăţătură, Întâistătătorul eparhiei noastre a explicat credincioşilor prezenţi sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică, în care a fost prezentată Pilda Semănătorului, arătând importanţa dogmatică a acesteia şi faptul că ea constituie un fel de preludiu la toate celelalte pilde rostite de Mântuitorul Hristos.

Din pilda semănătorului învățăm cât de necesar este ca inimile noastre să fie curate pentru ca în ele să Se sălăşluiască Semănătorul Hristos, Cuvântul Tatălui ceresc. El singur are semințele învăţăturii desăvârşite şi puterea deplină prin care poate mântui „pe tot omul, care vine în lume” (In. 1, 9). Inima care nu-L primeşte rămâne un ogor pustiu, pârjolit şi fără rod, a sublinitat Preasfinția Sa.

De asemenea, Chiriarhul nostru a vorbit despre Sf. Sfințit Mucenic Lucian, sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă, care este ocrotitorul spiritual al părintelui consilier Ștefan Lucian, preotul paroh al Bisericii Sf. Martiri Brâncoveni și Sf. Muc. Sofia.

Cu această ocazie, Ierarhul nostru i-a oferit părintelui paroh Ștefan Lucian, un veșmânt preoțesc (lucrat în Atelierul de croitorie pentru haine și veșminte bisericești „Sf. Veronica” al Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din județul Giurgiu), felicitându-l pentru ziua onomastică și pentru bogata activitate pastoral-misionară desfăşurată în această nouă parohie din cartierul tineretului. Totodată, părintele paroh a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat cu îmbelşugare peste persoana sa, mulţumind, în acelaşi timp, cu recunoştinţă, Preasfinţitului Părinte Ambrozie pentru misiune preoţească încredinţată, asigurându-l de dragostea şi preţuirea pe care i-o poartă, arătând că încrederii acordate doreşte să-i răspundă cu rodnice rezultate în câmpul lucrării pastoral-misionare în această tânără parohie.

La sfârșitul slujbei, în prezența unui număr mare de credincioși, PS Ambrozie l-am prezentat pe noul preot II al Parohiei Sf. Martiri Brâncoveni, în persoana Pc. Părinte Prof. Necula Daniel, inspector la disciplina Religie.

În continuare, Părintele Arhimandrit Mihail Muscariu, Exarh al mănăstirilor din cuprinsul eparhiei noastre și stareț al Mănăstirii Comana, a vorbit despre bogata și rodnica activitate desfăşurată de Preasfinţitul Părinte Dr. Ambrozie, în cei 17 ani de arhipăstorire, mulţumind, totodată, Mântuitorului Hristos pentru dăruirea, vrednicia, jertfelnicia, râvna şi dragostea cu care Preasfinţia Sa a înmulţit darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat cu atâta îmbelşugare asupra persoanei Preasfinţiei Sale, mulțumindu-i pentru toată truda pe care o depune pentru luminarea și îndrumarea clerului și poporului binecredincios din aceste meleaguri vlăscene.

La rândul său, Întâistătătorul eparhiei noastre a adus slavă Bunului și Milostivului Dumnezeu, pentru cei 17 ani de arhipăstorire și pentru toate binefacerile revărsate asupra Episcopiei Giurgiului. De asemenea, Părintele Episcop a mulțumit tuturor pentru frumoasele și sincerele urări, menționând că toate lucrurile pe care le-a îndeplinit în toți acești ani, s-au facut cu ajutorul Domnului și prin eforturi comune, ceea ce denotă unitatea și dragostea frățească dintre slujitori și credincioși.

La final, Chiriarhul nostru a oferit preoţilor slujitori mai multe tipărituri apărute la Editura Episcopiei Giurgiului, iar credincioșilor prezenți iconițe și revista „Familia Ortodoxă”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-1 12 13 14

Pagina 1 din 11

Comentariile nu sunt permise.